söndag 9 november 2008

Tänk om man tänkte så här:

Som Blondinbella gör om kvotering! (Och hennes läsare)
Vad enkelt allt skulle bli! Heja Norge som lagstiftat om kvotering!
Jag tycker att det är intressant att kvotering verkar ses som ett sånt stort hot. Att det liksom blir fel i samhället om man säger att en styrelse eller en utbildning ska vara jämnt könsfördelat. Vad är det som är så hotfullt med det?

Och det här med kompetens, vad är det som säger att det blir bättre om vi utgår från den när den ändå är en manligt könskodad kompetens som eftersöks? Och det är endast när vi pratar om att kvinnor ska in som vi diskuterar kompetens, det tas helt för självklart att ALLA männen som sitter i styrelserna nu är kompetenta och inte alls invalda pga kön.

Och så fanns det väl rapporter om att en ökad jämställdhet ger ökad lönsamhet? Har alla glömt bort denna fakta när man talar om kvotering?

Så här skriver Schyman om ämnet. (i september)

Inga kommentarer: