måndag 12 september 2011

En liten replik till Roland PM

Jag håller med RPM! Låt oss prata om det! Låt oss prata om varför feminismen fortfarande behövs. Inte för att jag känner igen mig i denna beskrivning av feminismen. Men det är skribenten säkert medveten om. Hur han målar upp en bild som han sedan bränner, utan försök till reflektion kring den bildens tillförlitlighet.

Låt oss prata om makt, och vilken förståelse av makt denna text uppvisar. Jag förstår att vissa män bara vill vara ifred! De vill slippa ifrågasättas, slippa se sig själv som något annat än ett neutrum. Jag har en kollega som anser att feminismen inte borde finnas eftersom alla borde skriva under på premissen allas lika värde. Jag tror dock inte RPM har samma grund för sina påståenden. Jag tror han vill något annat - kanske att den del av makten om tolkningen som feminismen tillskansat sig (med all rätt) ska utfasas ur kampen om förståelsen

Låt oss därför prata om vem som skulle tjäna på att analysen av hur vårt kön omgärdar våra erfarenheter och möjligheter ifrågasätts? För att vi ofta kommer fram till att det lönar sig med penis i denna värld? Och därför behövs också politiken? Det kan inte vara en slump att denna text publicerades på den dag Sverige blev en demokrati i dess rätta bemärkelse.

Låt oss exempelvis prata om situationen för kvinnor i det område jag studerat sedan sedan min grundutbildning: konst- och kulturvärlden. Där kvinnors och mäns erfarenheter skiljer sig så mycket åt, vare sig man är verksam konstnär eller på annat sätt arbetande inom kulturinstitutioner, att om kön inte var del i analysen av den samma hade vi fått en svårt skev bild av dess förutsättningar. Vi hade inte förstått.

Låt oss prata om varför de värden av jämlikhet RPM själv verkar ge sken av att skriva under på inte hade kunnat utvecklas utan en historisk kvinnokamp. Låt oss därför prata, kanske ännu hellre, om humanism. Om vilket samhälle vi vill ha.

Men varför ta en diskussion där förutsättningarna har satts på en så låg nivå som texten i SvD sätter den? Låt oss istället prata om varför det behövs texter som denna på en av Sveriges största tidningar. Hur det kan vara möjligt att en intellektuell strömning som feminismen, en av de viktigaste under hela den moderna historien, kan bemötas av sån intellektuell ohederlighet? Låt oss riva upp det beslutet.

Uppdatering: Anna Laestadius Larsson sågar Roland PMs text elegant här.

13 kommentarer:

Johanna sa...

Jag håller helt med. Skribenten har inget intellektuellt underlag för sina påståenden. Som forskare i nationalekonomi kan jag konstatera att han är fel ute i att endast obetydliga skillnader kvarstår mellan könen. Jag har mailat honom personligen och krävt att få veta mer om grunden till hans påståenden att jämställdhet inte är ekonomiskt försvarbart. Hoppas att ni också kontaktar honom, eller tidningens ledning, personligen.

Anna Tholl sa...

Tack för ditt engagemang! Jag ska tänka på att kontakta SvD.

Shed Light sa...

Men det spelar väl ingen roll om det är ekonomiskt försvarsbart eller inte?
Jag tycker hela frågan är fel ställd.
Det handlar lika mänskliga rättigheter
Ska det vara en kostnadsfråga?

Ska vi sluta ge sjukvård till vissa grupper med samma argument; att det är en kostnadsfråga?

Däremot är frågan vilka värderingar man har OM gör det till en kostnadsfråga.

Sen flörtar RPM vilt med kommentarsmobben på SvD, men det är en annan historia kanske...

Anna Tholl sa...

Diskussionen jag hållit idag om den här texten har varit kring om den hade accepterats som kommentarsinlägg. Men kanske är det så att Roland PM bara kör?

Anonym sa...

Tolkningsföreträdet som pk-vänstern och mediafeminismen ägt sedan 90-talet är uppluckrat och snart ett minne blott.... jobbigt för er:)

Fredrick.

Anna Tholl sa...

Jag skulle normalt inte tolerera troll på bloggen, men detta inlägg var ganska intressant om än inte speciellt väl argumenterat. Frågan om populärfeminismen (eller "mediefeminismen") är en viktigt inomfeministisk fråga. Vilken feminism får ta plats, hur tar den plats, vem företräder den, hur ser länkarna ut mellan olika feministiska platser? Är jag själv populärfeminist? I den mån jag själv önskar, i så fall.

(Floskler kring pk-vänstern däremot brukar aldrig intressera mig, varför skulle det när man kan ha intressanta diskussioner kring politik?)

Dock står jag för detta mitt intryck: nog att det verkar finnas exempel på idioter som är feminister, men som teoretiskt verktyg, förståelseram, politik (och kanske tom ideologi) är den allt annat än idiotisk. Det omvända skulle jag däremot tillskriva antifeminismen. Politik som bara bygger på hat, som dessutom företräds av relativt resursstarka grupper, förbryllar mig endast.

Anonym sa...

Hej, jag betackar mig för epitetet "troll" men tack för vänligheten.
Jag tillhör inte någon resursstark överordnad manlig gemenskap.

OT: Varför denna vapen/våldsfixering här på din blogg?
Med tanke på det som hände i Norge..
Fredrick

Edvald sa...

Jag blir lite besviken på att en filosof – älskare av visdom – på allvar kan presentera så ogenomtänkta idéer. Förslaget med en vitbok över feminismens kostnader har han ju dessutom stulit av Sverigedemokraterna. Gillar du inte invandringen? Argumentera för att det är för dyrt. Men kom ihåg att bara räkna utgifterna och inte intäkterna! Jaha, handlar det om mänskliga rättigheter och inte pengar? Äh, skit i det!

Anonym sa...

Varför denna våldsromantik och vapen-fixering på denna vänsterradikala blogg?

/Fredrick

Anna Tholl sa...

Hej igen Fredrick!
Jag antar att du syftar på vår bild - att säga att bloggen skulle vara vålds- och vapenfixerad vore underligt. Det är jag som gjort "Kvinnor med vapen" ett slags tema på försättsbilden. Den första bild jag hade här i bloggens barndom var på en kvinna som deltog i ett bankrån efter att blivit kidnappad och hjärntvättad av en sekt. Jag fascinerades av historien. Då upptäckte jag att det finn många bilder av kvinnor med vapen på internet, och tyckte det var intressant. En kvinna med vapen är en motsägelse ("svag" "stark") och ett uttryck kanske för hämnd. Jag har fortsatt med temat för att det fortsätter vara intressant. Det har ingenting med våldsromantik att göra, även om jag kan förstå att det kan tolkas så.

Anna Tholl sa...

Dessutom skulle jag inte kalla bloggen vänsterradikal! :) vänster duger nog.

Fredrick sa...

Tack för svar Anna.
Bilden du använder är lite provocerande men förstår nu hur du resonerar.
RPM artikel tolkar jag mer som en brandfackla i debatten, men ganska bristfällig analys som sagt:)

Anna Tholl sa...

Fredrick: Jag drog åt mig öronen vid referensen till Anders BB, eftersom jag anser att det ofta riskerar trivialisera händelserna i Norge genom att slentrianmässigt slänga fram honom i debatter - men din fråga var helt legitim och jag kan känna att du lät mig komma undan lite med mitt svar. Någonstans vill jag kanske provocera genom att använda bilder på kvinnor med vapen som bild, även om jag på ett mer medvetet plan tycker att alla dessa bilder på kvinnor med vapen på internet är intressanta. Vad handlar fascinationen om?

Då den här bloggen startades med avsikten att vara ett feministiskt samtal finns det nog en koppling till en föreställning om kvinnor som starka och villiga att slå tillbaka som grund. Jag skulle aldrig vilja att det trivialiserade vad vapen och våld orsakar i vår värld.