söndag 24 juni 2012

Vem är terrorist?

Malmöskytten kallas i en artikel i Aftonbladet för terrorist. En terrorist definieras enligt EU och artikeln så som "våld som syftar till att tvinga fram förändring i samhället, förstöra grundläggande strukturer eller 'injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp'".

Jag ställde mig frågan, vem är terrorist? Är Hagamannen terrorist? Är Örebromannen terrorist? Männen som satte kvinnor i dessa städer i ständig skräck? Han som alltid fick oss att titta nervöst över axeln, skynda på stegen, sträcka ordentligt på oss, springa hem i mörkret. Han som fick oss att bilda telefonkedjor? Han som gjorde att vi inte kunde gå i vår stad utan sällskap?

Finns det ett samband mellan den globala terrorhandlingen vi alla fick i vårt medvetande efter 9/11 och det våld individuella män utsätter kvinnor för? Om syftet med terrorhandlingen ytterst är att förstöra grundläggande strukturer kanske en också kan anse att en våldshandling mot en kvinna kan tolkas i syfte att upprätthålla rådande maktordning. Jag tänker att den springande punkten för att förstå terrorhandlingar som sådana är förutom ideologiskt syfte är singularitet och systematik.

Att benämna och koppla samman varje enskilt mord eller varje enskild våldtäkt som kvinnor utsätts för i tolkningar kring kultur och patriarkala strukturer möter ofta enormt motstånd. Konsekvenserna av dessa handlingar, om de så ej är terrorhandlingar, är dock desamma. Kvinnor lever under hot om (sexualiserat våld. Det jag eftersöker är rättmätig kontextualisering. En kvinnas utsatthet i säg Afghanistan kopplas enkelt samman med kultur och patriarkala strukturer. Att utmana bilden av den svenska jämställdheten genom att påpeka att det finns ett systematiskt kvinnoförtryck här också blir oftast förlöjligat. Förklaringsmodellerna handlar ofta om enskilda störda individer, alkoholproblem och andra individcentrerade förklaringar. Vem är galen och hur många får anses vara galna samtidigt innan vi kan höja blicken och studera det sammanhang galning blev till i?


Inga kommentarer: