söndag 30 september 2012

Rasisten

Jag blir arg när jag kallas svenne.
Min mamma sitter på hem och får inte god vård för att vi inte har råd med det längre.
Det är deras kultur att begå brott.
De vill inte bli som oss och göra rätt för sig.
Vi har ju vänner som är romer, som har ett jobb, sköter sig och bidrar. De gillar vi.
Politikerna vågar inte lyssna på vad det svenska folket faktiskt vill, att det har blivit för mycket invandrare.
De är inte dumma de som kommer hit, de vet att vi har gratis skola, bra sjukvård och att man får pengar även när man inte jobbar.
De är också rasister, vet du hur mycket den kristne syrianen hatar muslimen?

Träffade ett par rasister igår som var ovanligt öppna med sin rasism. Inte för att de ville själva kalla sig rasister, det har gått sådan inflation i det ordet. 

I min krets uttalar vi våra rasistiska åsikter med lite mer finess:

Vi kan återta ordet "nigger", tänk ungefär som de homosexuella gjorde med ordet bög.
För att i framtiden kunna erbjuda den välfärd som vi är vana vid måste vi begränsa oss till att säkerställa vård och omsorg till de som verkligen behöver den. 
Det finns en överrepresentation av personer med utländsk bakgrund bland de som begår brott.
Etniska svenskar mitt i livet har låg arbetslöshet.
Det är så smidigt med vår polska städerska som kommer en gång i veckan.
Vi står inför stora välfärdsutmaningar i framtiden.
Våra trygghetssystem måste säkras. Vi sänker ersättningsnivåerna i a-kassan och begränsar sjukpenningen så det blir lättare att komma tillbaka i arbetslivet.
Man borde få ha rätt att uttala sig kränkande om andra religioner.6 kommentarer:

asdf sa...

Åh, du är så bra.

Anonym sa...

Jag håller med om flera av uttalandena som du betecknar som rasistiska. Religion är inget heligt för alla, och det måste även jag, som är troende, acceptera. Vi STÅR inför stora välfärdsutmaningar redan nu men också i framtiden. Men visst, jag är en rasist när min morsa inte får vård för att pengar inte finns, utan att jag ens har gjort en analys om varför.

Överrepresentationen är statistiskt säkerställd - det är anledningarna det spekuleras om, och det är där den rasistiska strukturen blir relevant. Är BRÅ en rasistisk myndighet? Eller är det bara de som hänvisar till deras rapporter som är rasister?

Vilka blir kvar?

Det är så otroligt kontraproduktivt med såna här uppställningar.

Kerstin sa...

Tack asdf!

Anonym; jag ville peka på just det du beskriver: tendensen att peka på saker utan att ha gjort en analys om varför. Vad som saknas i min text är kanske en rättmätig kontextualisering. De rasistiska uttalanden som jag börjar med kommer från rasistiska munnar som inte använder det språkbruk som som jag sedan ger exempel på.

Jag ville peka på tendensen att det är enkelt att identifiera rasistiska uttalanden som är så explicita som de övre, medan de undre är mer diffusa, men en kan ändå ställa frågan i vilket ärende dessa uttalanden tas upp? Inlägget var ett uttryck för min trötthet inför synen på rasisten som obildad arbetarklass med hemska åsikter. Samma åsikter finns i de övre skikten men uttrycks under andra flagg.

Och nej, BRÅ är inte en rasistisk myndighet. Överrepresentationen är statistisk säkerställd, men om man kontrollerar för socio-ekonomisk bakgrund försvinner ungefär all relevans av etnisk bakgrund. Det är naturligvis något som beforskas och tvistas om fortfarande.

G. P. sa...

"Överrepresentationen är statistisk säkerställd, men om man kontrollerar för socio-ekonomisk bakgrund försvinner ungefär all relevans av etnisk bakgrund."

Nej, det där stämmer inte. Tvärtom är det så att även om man kontrollerar för socio-ekonomisk bakgrund är vissa etniska grupper överrepresenterade. Se till exempel BRÅs rapport Invandrares och invandrares barns brottslighet, där det står:

"Invandrares överrepresentation i brottslighet beror inte på en ogynnsam fördelning vad gäller kön, ålder eller bostadsort. Den beror inte heller på en generellt sett låg socioekonomisk status (mätt genom s.k. SEI-kod) i Sverige."

Kerstin sa...

G.P

Rapporten som du hänvisar ditt citat till är från 1996 och har sedan uppdaterats: http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html

I denna framkommer att invandrade (ett vanskligt begrepp btw, I ovan rapport gör de skillnad på svenskfödda med utländskt födda föräldrar och utländskt födda. Vilka menar du?) har en överrisk att begå brott och att denna överrisk minskar något när individuella confounders är kontrollerade för. I ovan rapport ger de också ett antal rimliga förklaringar till denna överrisk. Som INTE handlar om ras-och etnicitetsmässiga förklaringar, så var vill du egentligen komma?

Kerstin sa...

G.P

Rapporten som du hänvisar ditt citat till är från 1996 och har sedan uppdaterats: http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html

I denna framkommer att invandrade (ett vanskligt begrepp btw, I ovan rapport gör de skillnad på svenskfödda med utländskt födda föräldrar och utländskt födda. Vilka menar du?) har en överrisk att begå brott och att denna överrisk minskar något när individuella confounders är kontrollerade för. I ovan rapport ger de också ett antal rimliga förklaringar till denna överrisk. Som INTE handlar om ras-och etnicitetsmässiga förklaringar, så var vill du egentligen komma?