tisdag 6 juli 2010

Från början

Från början
Gästboken
låg framme uppslagen
men sidorna var tomma
och jag undrade ibland
varför du inte tog emot besök
aldrig släppte in någon i din trädgård
visste du från början att dom bara
skulle komma släpandes på ett grått dygn
och ge sig av nästa morgon
släpa med sej ett nytt ännu gråare dygn
eller var det så du såg på livet
och människorna
att dom trampade runt
i din kropp och trädgård
gick och tog på alla buskar och blad
rörde vid alla bär
och lämnade kvar sina nervsystem
lämnade kvar de första spadtagen
till en öde vindpinad motorväg
där papper och skräp blåser omkring
river upp sår i luften

Ur Svart som silver - Bruno K Öijer