torsdag 11 februari 2010

Je m'en fou de la recherche d'un temps perdu

Visste ni att is bildas efter exakta matematiska formler?

Det går inga vid älven utom jag och turisterna.

2 kommentarer:

Kristina sa...

!? Det där med isen måste du berätta.

Mi Sli sa...

"Nu på fläcken utvidgar vi de reella talen med de imaginära, kvadratrötter ur negativa tal. Det är tal som vi inte kan föreställa oss, tal som normalmedvetandet inte kan rymma. Och när vi lägger de imaginära talen till de reella talen har vi det komplexa talsystemet. Det första talsystem där det är möjligt att tillfredställande redogöra för isens kristallbildning. Det är som ett stort, öppet landskap."

(Smilla talar till mekanikern, sid 114 - 115)