fredag 22 januari 2010

Sexköp encore un fois

Neonbibeln har varit modig nog att ta tag i prostitutionsfrågan och jag kände mig motiverad att ta tag i den igen. Jag skulle vilja formulera mitt ställningstagande i frågan så här:

Ingen ska ha laglig, moralisk eller what ever rätt att köpa andras kroppar.

Låt mig förklara lite närmare. Här hade jag, och ville gärna kunna skriva, att det inte i denna moderna tid, denna upplysta, långt framskridna tidpunkt i vår historia, i denna socialliberala demokrati med långt framskridna rättigheter knutna till individen, kan vara accepterat att köpa andras kroppar för pengar. VI. ska inte. Köpa. ANDRAS. Kroppar. Vi accepterar inte kroppsdelar som varor på en handelsmarknad i form av organhandel. Att det kan enligt vissa vara lämpligt att män (för det är praktiskt taget alltid män) köper kvinnor (även ofta andra män) går endast att förstå i kontext av den situation där kön har den betydelse den har i vår samtid. Det är ingen slump att sexköpslagen kom i den tid den kom, efter decennier av teoretiserade och diskuterande kring varat av mäns och kvinnors olika situation i den här världen.

Problemet går inte att förstå om vi inte ser till strukturerna, precis som Neonbibeln skriver. Vissa, exempelvis feminister, framställer könsmaktsstrukturen som något som är politiskt upplyst och tydligt, men strukturerna existerar oavsett om man väljer att se dem eller inte. Och förstår vi inte relationerna mellan kvinnor och män historiskt, symboliskt och materiellt, då förstår vi inte heller prostitution.

För visst finns det män som prostituerar sig, självklart. Finns där en efterfrågan finns en tillgång. Men som vanligt när man pratar om prostitution fokuserar man på säljaren och inte köparen, vilket är fullständigt idiotiskt och det är också anledningen till att jag är en anhängare av sexköpslagen. Motståndare till lagen hävdar ofta att staten inte kan bestämma över individens rätt att göra vad den vill med sin kropp. Det är sant. Däremot har vi inget emot att staten ställer upp regler för hur vi får bete oss mot andra. Även om någon ber dig att sparka dig i magen har du inte rätt att göra det. Ingen av oss har problem med att köra 70 km/h på 70-väg då vi i trafiken inser vårt ansvar för andras och vårt eget liv. Det är regler vi upprättat för att kunna leva ihop, dikterade av en tidsanda. Att då inte kunna sätta i samband de konsekvenser och de band prostitutionen, även den lagliga, har till (som Neonbibeln skriver om) människohandel och trafficking är för mig förbluffande.

Kanske ligger problemet just där: Att köpa andra för sexuella syften har aldrig följts av någon som helst reprimand, möjligen socialt men aldrig på riktigt, kan också vara anledningen till oförmågan att se sina handlingar i större kontexter. Därför behövs lagen. Jag är ledsen att säga det, men jag börjar mer och mer se det som att när vi människor aldrig blir ställda till svars för våra handlingar är vi kapabla att göra de mest horribla saker mot andra, till och med mot dem vi säger oss älska. Se bara på länder där våld inom nära relationer knappt existerar i lagböckerna.

Många motståndare av sexköpslagen resonerar enligt tankemodellen ”här har vi ett fenomen som inte kommer att stanna av, att förbjuda är meningslöst, bättre att acceptera och organisera”. Och det kan verka som ett bra argument, jag brukar ofta tänka samma sak inför moralisk indignation över tonårsgraviditeter och tidig sexuell debut (unga människor kommer att ha sex, bättre att utbilda dom i konsten att ta hand om varandra och lära dem om allt om preventivmedel än uppmana dom att behålla mödisen) men prostitutionsfrågan är inte den samma, och varför? Därför att det inte är ett problem i sig att unga har sex, men det är ett problem att män köper andras kroppar.

Därför att våra kroppar inte är varor på en handelsmarknad. För de konsekvenser av mänskligt lidande, direkt eller indirekt, som följer. För den förlust av mänsklig värdighet i köpet. För handlar det inte till syvende och sist om vad som gör oss till människor? Jag tror mitt nästa inlägg får handlar om det.

Jag är övertygad om att det finns oändligt många ingångar för att diskutera frågan ytterligare, och möjligen kommer detta inlägg sprejas med indignerade kommentarer och kvasifilosofiska krumbukter kring sex och den fria viljan.

Jag var bara tvungen att formulera mig kring frågan, inte minst för mig själv.

4 kommentarer:

Rebecka Ahlberg sa...

All WORD i världen på det här!

Johan sa...

Helt vansinnig marxistisk argumentation. DDR-samhälle.

jhannestad sa...

superbra, gillade även Gudrun Schymans svar på Isabelle Ståhl på SVT debatt

Anna Tholl sa...

Tackar. Och marxistisk argumentation tar jag som en komplimang.